§1 – Przedsiębiorca

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy (zwanym dalej Sklepem lub sprzedającym) działający pod adresem artma-zaproszenia.pl jest artMA Marcin Wiśnicki, Przybylskiego 20/8, 20-465 Lublin, NIP: 946-261-77-45.

§2 – Zasady działania sklepu internetowego

artMA Marcin Wiśnicki prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep za pośrednictwem sieci Internet.
W sprzedaży znajdują się towary zaprojektowane i wyprodukowane przez artMA Marcin Wiśnicki, do których sprzedaży artMA Marcin Wiśnicki posiada prawo.

§3 – Ogólne informacje na temat zamówień

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową artma-zaproszenia.pl lub osobiście pod adresem ul. Zemborzycka 59F w Lublinie .
3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
3.3. Za dodatkową opłatą której wysokość ustalamy indywidualnie Klient może zlecić sprzedającemu zaprojektowanie zaproszeń ślubnych i innych produktów według podanych przez klienta wytycznych, przesłanych zdjęć lub szkiców.
3.4. Koszty dostawy pokrywa zamawiający.

§4 – Szczegółowe informacje na temat zamówień i opłat za zamówienie

4.1. Zamówienie przez stronę www.artma-zaproszenia.pl

4.1.1. Po wybraniu przez Klienta towaru i opcjonalnym wyborze dodatków, należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.
4.1.2 Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w panelu po prawej stronie. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku “Zobacz koszyk”, który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które się w nim znajdują.
4.1.3. Po wybraniu opcji “Zamówienie” lub „Przejdź do zamówienia” uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.
4.1.4. Po zaakceptowaniu regulaminu i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych, należy kliknąć na ikonę „Złóż zamówienie”.
4.1.5. Na podany przez Klienta adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którym powinien się posługiwać podczas dalszej korespondencji w celu ułatwienia identyfikacji konkretnego towaru, oraz formularz, który należy uzupełnić i odesłać na adres e-mail sklepu w celu rozpoczęcia procesu projektowania i produkcji.
4.1.6. Na podstronie: https://artma-zaproszenia.pl/etapy-i-czas-realizacji/ opisane są aktualne czasy realizacji dla etapu projektowania i produkcji.

4.2. Projektowanie
Projekty wykonywane są na podstawie otrzymanego formularza dla następujących produktów: Zaproszenia ślubne, menu weselne, zawieszki na alkohol, naklejki na alkohol, skrzynki na alkohol, ręcznie wykonane podziękowania dla rodziców, statuetki, grawerowane dyplomy, księga gości, plan stołów, pudełko na koperty

4.2.1 Projekty i poprawki do projektu wykonywane są bezpłatnie pod następującymi warunkami:

• Klient zamawia więcej niż lub równo 30 sztuk zaproszeń, 20 sztuk zawieszek na alkohol, 10 sztuk menu weselnego, 20 sztuk naklejek na alkohol. Do pozostałych produktów projekty wykonywane są bezpłatnie od jednej sztuki.
Wymienione powyżej ilości zaproszeń ślubnych, zawieszek na alkohol, menu oraz naklejek dają prawo do wykonania jednego projektu. Wielokrotność tych liczb zwielokrotnia odpowiednio ilość bezpłatnych projektów.

• Poprawki mogą dotyczyć części gramatycznej i ortograficznej tekstu, zmiana tekstu w całości lub większości będzie traktowana jako nowy projekt.

• Do zaproszeń ze zdjęciem klient może przesłać jedno zdjęcie. Przesłanie przez klienta więcej niż jednego zdjęcia wiąże się z koniecznością wykonania płatnego projektu. Wizualizacja kolorystyki zdjęcia – kolor, czarno-białe, sepia wykonywana jest bezpłatnie.

• Według projektu muszą zostać wykonane produkty których on dotyczy. W przypadku rezygnacji z zakupu po otrzymaniu projektu firma artMA będzie się ubiegać zapłaty za jego wykonanie.

4.2.2. Poprawki do projektu należy zgłaszać w wiadomości e-mail w formie wypunktowanej listy zmian jakie należy wykonać.
4.2.3. Akceptacja projektu powinna zostać przesłana na adres e-mail firmy artMA. Otrzymanie wiadomości zostanie potwierdzone.
4.2.3. Akceptacja przez klienta projektu oznacza stwierdzenie, że jest on zgodny z jego oczekiwaniami. Klient w projekcie powinien sprawdzić:

• Poprawność gramatyczną i ortograficzną tekstu

• Rozmieszczenie i proporcje grafik i tekstu

• Czytelność i wielkość tekstu i grafik

• Poprawność umieszczonych w projekcie imion i nazwisk, dat oraz innych personalizowanych treści.

4.3. Płatność

4.3.1. W trakcie ustalania szczegółów zamówienia kwota do zapłaty może być aktualizowana o wartość produktów lub usług które zostały dodane lub odjęte od zamówienia. Po przesłaniu do sprzedającego informacji na temat zamówionego produktu oraz zaakceptowaniu projektu wydruku klient otrzyma ostateczną kwotę do zapłaty w wiadomości e-mail.
4.3.2. Po wpłynięciu należnej za wykonanie zamówienia kwoty na konto sklepu, zamówienie przechodzi w fazę produkcji.
4.3.3. Z zamówienia można bezpłatnie zrezygnować do momentu przesłania do klienta projektu zamówionego produktu. Po przesłaniu projektu w przypadku rezygnacji z zamówienia firma artMA może żądać zapłaty za jego wykonanie według cennika podanego poniżej. Po akceptacji projektu i wpłacie należności rezygnacja będzie wiązać się z opłatą proporcjonalną do poziomu zaawansowania prac związanych z wykonaniem zamówienia.

4.4. Produkcja

4.4.1. Produkty drukowane są na podstawie zaakceptowanych projektów oraz najaktualniejszych otrzymanych danych do personalizacji.
Dane które zostaną przesłane po akceptacji projektu mogą nie zostać uwzględnione w wydruku ze względu na rozpoczęty proces produkcji.
Z powodu różnic wyświetlaczy których klienci używają do podglądu projektów kolory na wydruku mogą się od nich różnić.
Wydruk na różnych rodzajach papieru może się różnić między sobą kolorami i intensywnością.
Personalizacja produktów na podstawie przesłanej listy gości odbywa się w sposób automatyczny. Błędy na liście gości mogą zostać niezauważone. Firma artMA nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wydruku personalizowanej części zaproszeń jeżeli te błędy znajdowały się w tekście przesłanym przez klienta.

4.4.2. Rozmiar zaproszeń może się różnić od podanego w specyfikacji o +/- 2 mm
Wstążki wiązane na zaproszeniach nie są odporne na strzępienie się końców chyba, że ustalono inaczej.

4.4.3. W cenie każdego zaproszenia wliczona jest koperta (bez nadruku) która rozmiarem pasuje do zaproszenia.

4.4.4. Kolory papieru i wstążek mogą różnić się od tych oglądanych na wyświetlaczu, mogą także nieznacznie różnić się między poszczególnymi partiami.

4.4.5. Sklep artMA może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

4.5. Domawianie produktów.

W przypadku domówienia produktów z wcześniej wykonanym projektem lub produktów które nie wymagały wykonania projektu do zamówienia nie są doliczane dodatkowe koszty.
Klient ponosi koszt wykonania produktu(według aktualnie obowiązujących cen) oraz koszt wysyłki.

Jeżeli zamawiane produkty wymagają wykonania nowego projektu obowiązują takie same zasady jak opisane w punkcie 4.2.

§5 – Ceny

5.1. Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy wysyłki. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
5.2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

5.3. Ceny projektów (warunki otrzymania bezpłatnych projektów wymienione zostały w punkcie 4.2.1.)

• Zaproszenia ślubne – 30 zł/szt.
• Zawieszki na alkohol – 10 zł/szt.
• Menu weselne – 30 zł/szt.
• Naklejki na alkohol – 10 zł/szt.

§6 – Sposób odbioru i realizacja zamówienia

6.1. Etapem który poprzedza wykonanie produktu według indywidualnego zamówienia jest etap przygotowania projektu. Rozpoczęcie projektowania następuje po otrzymaniu od Klienta prawidłowo uzupełnionego formularza zakupu. Klient ma prawo wprowadzania do projektu poprawek. Chęć naniesienia poprawek powinna zostać zgłoszona na adres e-mail sklepu. Sprzedający ponownie wysyła projekt do sprawdzenia przez Klienta, aż do pełnej akceptacji.
6.2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji następnego dnia po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sklepu, akceptacji projektu i/lub przesyłaniu wszystkich niezbędnych danych do wykonania zamówienia, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie wysłany.
6.3. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska DPD, DHL lub Poczta Polska.
6.4. Dostawy towaru w podanych cenach dotyczących wysyłki realizowane są jedynie na terenie Polski. Cena dostawy towaru poza kraj będzie każdorazowo ustalana indywidualnie, w zależności od kraju destynacji.
6.5. Możliwy jest odbiór osobisty zamówień przez osobę do tego upoważnioną pod adresem ul. Zemborzycka 59 F w Lublinie w godzinach pracy sklepu.

§7 – Umowa sprzedaży

1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć Zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:
• na stronie sklepu (on-line),
• pocztą elektroniczną
• Osobiście w siedzibie sklepu

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia oraz od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 przy ulicy Zemborzyckiej 59F.
3. Klient może złożyć Zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu.
4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki oraz przesłanie lub osobiste doręczenie wypełnionego formularza z informacjami na temat zamówienia.
5. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty Sklepu oraz ich ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
6. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż Zamówienie” stanowi ofertę Klienta złożoną artMA Marcin Wiśnicki co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym Zamówieniem.
7. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia otrzyma on drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące numeru jego zamówienia, ilości produktów, wartości Zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
8. Do zawarcia umowy sprzedaży Produktu dochodzi w momencie wykonania i przesłania na e-mail klienta przez firmę artMA projektu zamówionych produktów lub wysłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem terminu realizacji jeżeli produkt nie wymaga projektu. Do tego czasu klient może bezpłatnie zrezygnować ze złożonego zamówienia. Rezygnacja po przesłaniu przez firmę artMA projektu wiąże się z koniecznością opłacenia przez klienta kosztów jego wykonania. Rezygnacja z zamówienia po akceptacji projektu wiąże się z koniecznością opłacenia przez klienta kosztów wykonania projektu oraz kosztów wykonania zamówienia proporcjonalnie do stopnia jego przygotowania.
9. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu projektu zamówionych produktów lub wiadomości ustalającej przyjęcie zamówienia do realizacji i wyznaczającej termin realizacji. W takim wypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
10. Klient ma obowiązek przekazywać za pośrednictwem Strony rzetelne i niewprowadzające w błąd informacje, utrzymywać aktualność tych informacji oraz informować Sklep na bieżąco o zmianach.

§8 – Koszt dostawy

8.1. Koszt dostawy ustalany jest na podstawie gabarytu i wagi produktów indywidualnie dla każdego z dostawców.
8.2. W wyjątkowych przypadkach cena wysyłki towaru jest ustalana indywidualnie.

§9 – Zwrot rzeczy – odstąpienie od umowy

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej z firmą artMA, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, np. pisząc na adres e-mail: kontakt@artma-zaproszenia
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres:

artMA Marcin Wiśnicki
ul. Zemborzycka 59F
20-445 Lublin

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]

………………………………………
………………………………………
………………………………………

Ja………………………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy
sprzedaży następującej/ych rzeczy …………………………………,
numer zamówienia ……………………………………………………. .
Data zawarcia umowy to ……………………………………………………,
data odbioru ……………………………………………………………………. .
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………
adres e-mail ………………………………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………………………………..

…………………………………….              …………………………………….

Data                                                     Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§10 – Reklamacje

Klient ma prawo do ponownego wykonania produktu jeżeli ten:
• Odbiega wyglądem i treścią od ustalonego podczas etapu projektowania i zaakceptowanego przez klienta.
• Wykonany został w sposób niedokładny znacznie obniżający jego walory wizualne.
• Występują błędy w wydrukowanej liście gości a nie występowały one w liście którą przesłał klient.
• Produkt został wykonany z materiałów innych niż wskazane przez klienta na etapie zamawiania. Warunek obowiązuje do akceptacji przez klienta zamówienia i wyznaczenia terminu realizacji przez sklep. Zmiany zgłaszane po tym etapie mogą być nie możliwe do zrealizowania ze względu na rozpoczęty proces produkcji.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@artma-zaproszenia.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

§11 – Rezygnacja z zamówienia

Klient ma prawo do bezpłatnej rezygnacji z zamówienia:
• do momentu wykonania przez firmę artMA projektu zamawianego produktu,
• jeżeli produkt nie wymaga wykonania projektu do momentu wykonania produktu
• jeżeli zamówiony produkt jest produktem bez cech indywidualnych klient może zrezygnować do momentu wysyłki.

W innych wypadkach firma artMA będzie żądać od klienta zapłaty za dotychczas wykonane prace w ramach złożonego zamówienia.

§12 – Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 8 grudnia 2017 roku.
2. Integralną częścią Regulaminu są Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.
3. Dane osobowe Klientów podawane podczas zakupów w Sklepie są przetwarzane przez artMA zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.
4. artMA zastrzega prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.
5. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Produktów oferowanych przez Sklep.
6. Wszelką korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za otrzymaną po potwierdzeniu, że e-mail został odebrany przez serwer odbiorcy w sposób umożliwiający odbiorcy zapoznanie się z ową wiadomością.
7. Niniejszy Regulamin oraz Umowa (i wszystkie zobowiązania pozaumowne wynikające z nich lub z nimi związane) podlegają prawu polskiemu. Zarówno Klient, jak i Sklep niniejszym podlegają jurysdykcji sądów polskich. Wszelka korespondencja oraz kontakty między Stronami jest prowadzona w języku polskim. Do umowy sprzedaży Produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
8. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w terminie 14 dni roboczych, spór będzie rozstrzygany przez właściwy wedle obowiązujących przepisów sąd powszechny.

§13 – Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych artMA Marcin Wiśnicki, Przybylskiego 20/8, 20-465 Lublin. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.