Etykieta zapraszania Praktyczne porady ślubne

Jak przygotować poprawną listę gości?

pisanie listy gości weselnych na zaproszenia ślubne lub dodatki weselne

W większości przypadków, treść zaproszenia wymaga, aby imiona i nazwiska osób zapraszanych były zapisane w bierniku, czyli w formie odmienionej.

Na przykład:

Joanna Kowalska i Piotr Nowak serdecznie zapraszają

Sz. P. Annę Kowalską z osobą towarzyszącą
ks. Jana Nowaka
Sz. P. Karolinę i Pawła Nowickich z dziećmi
Kochanych Rodziców Martę i Andrzeja Nowaków

Informacje na temat poprawnej odmiany nazwisk znajdują się na tej stronie: www.odmiana-nazwisk.waw.pl

Dodatkowo w zaproszeniach często stosowane są zwroty grzecznościowe, a najpopularniejszym z nich jest skrót „Sz. P.” (Szanownego Pana / Panią / Państwa). Skrót ten wymaga postawienia w nim kropek oraz spacji.

Kiedy tworzysz listę gości, pamiętaj o wstawieniu skrótów zwrotów grzecznościowych tam, gdzie powinny się one znajdować. W przypadku listy, która zostaje wysłana bez tych skrótów, podczas drukowania zaproszeń nie zawsze wiadomo, przy których pozycjach mają się one znajdować.

Pozycje z listy gości są wstawiane automatycznie do zaproszenia w zamian za cały wiersz rozpoczynający się od „Sz. P. …………”, a nie w miejsce samych kropek. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie gotowej listy już ze skrótami.

Tworząc listę gości, pamiętaj również o tym, aby:

  • Nie pisać listy SAMYMI WIELKIMI LITERAMI
  • Pisać kolejne pozycje jedna pod drugą, bez podziału na kolumny
  • Stawiać spacje po przecinkach
  • Unikać wielokrotnych spacji
  • Nie numerować pozycji

W przypadku, gdy na zaproszeniach dla rodziców trzeba usunąć formułę „wraz z rodzicami” lub „w imieniu rodziców i własnym”, należy o tym napisać w liście gości.

Zobacz także