Etykieta zapraszania Praktyczne porady ślubne

Jak przygotować poprawną listę gości?

pisanie listy gości weselnych na zaproszenia ślubne lub dodatki weselne

Lista gości podstawowe zasady

W większości przypadków, treść zaproszenia wymaga, aby imiona i nazwiska osób zapraszanych były zapisane w bierniku, czyli w formie odmienionej. Na przykład: Joanna Kowalska i Piotr Nowak serdecznie zapraszają Sz. P. Annę Kowalską z osobą towarzyszącą ks. Jana Nowaka Sz. P. Karolinę i Pawła Nowickich z dziećmi Kochanych Rodziców Martę i Andrzeja Nowaków Informacje na temat poprawnej odmiany nazwisk znajdują się na tej stronie: www.odmiana-nazwisk.waw.pl Dodatkowo w zaproszeniach często stosowane są zwroty grzecznościowe, a najpopularniejszym z nich jest skrót „Sz. P.” (Szanownego Pana / Panią / Państwa). Skrót ten wymaga postawienia w nim kropek oraz spacji.

Na co zwrócić uwagę przy wysyłaniu listy do druku

Pamiętaj aby:
  1. Nie pisać listy wielkimi literami
  2. Pisać kolejne pozycje jedna pod drugą, bez podziału na kolumny
  3. Stawiać spacje po przecinkach
  4. Unikać wielokrotnych spacji
  5. Nie numerować pozycji
Kiedy tworzysz listę gości, pamiętaj o wstawieniu skrótów zwrotów grzecznościowych tam, gdzie powinny się one znajdować. W przypadku listy, która zostaje wysłana bez tych skrótów, podczas drukowania zaproszeń nie zawsze wiadomo, przy których pozycjach mają się one znajdować. Pozycje z listy gości są wstawiane automatycznie do zaproszenia w zamian za cały wiersz rozpoczynający się od „Sz. P. …………”, a nie w miejsce samych kropek. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie gotowej listy już ze skrótami. W przypadku, gdy na zaproszeniach dla rodziców trzeba usunąć formułę „wraz z rodzicami” lub „w imieniu rodziców i własnym”, należy o tym napisać w formularzu. Jeśli takiej informacji nie będzie, zaproszenia dla rodziców zostaną wydrukowane bez zmiany tekstu.